Teatr 5 Złotych z PMDK w Lubartowie na 8. Kraśnickich Spotkaniach Teatralnych … – Wspólnota – tygodnik lokalny (komunikaty prasowe)


Wspólnota – tygodnik lokalny (komunikaty prasowe)

Teatr 5 Złotych z PMDK w Lubartowie na 8. Kraśnickich Spotkaniach Teatralnych …
Wspólnota – tygodnik lokalny (komunikaty prasowe)
W ramach tego przeglądu teatrów autorskich na scenie i warsztatach spotkały się cztery zespoły: Teatr Panopticum z MDK „Pod Akacją” w Lublinie (instruktor: Mieczysław Wojtas), Teatr OKO z GOK w Rudzie-Hucie (instruktor: Marcin Woszczewski), gospodarze