Warszawa. Spotkanie poświęcone książce „Tomek Tyndyk / Teatr” – e-Teatr.pl


e-Teatr.pl

Warszawa. Spotkanie poświęcone książce „Tomek Tyndyk / Teatr
e-Teatr.pl
Nie interesuje go w teatrze ani wykreowana przestrzeń teatralnej iluzji, ani jego surowe, materialne podłoże. Tym, co centralne w zdjęciach artysty, jest to, co oddziela od siebie te dwie sfery. To z interwału, korytarza, teatralnego przejścia

und weitere »