Utwory Moniuszki na inaugurację cyklu „Pieśń – Teatr Słowa” – GazetaPrawna.pl


GazetaPrawna.pl

Utwory Moniuszki na inaugurację cyklu „Pieśń – Teatr Słowa”
GazetaPrawna.pl
„Pieśń – Teatr Słowa to projekt artystyczny, który ze względu na jego teatralną formułę, dobór utworów oraz przestrzenie prezentacji jest inicjatywą absolutnie bezprecedensową biorąc pod uwagę propozycje repertuarowe filharmonii i teatrów muzycznych w