Teatr i kościół otrzymają wsparcie finansowe – Beskidy News (komunikaty prasowe)

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego. Na liście znalazły się bielskie obiekty.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego trafi do 38 obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w regionie. Ubiegało się o nie 67 projektów planowanych do realizacji na obiektach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki. To warunki, jakie projekty musiały spełniać już na wejściu do konkursu. W toku prac zarząd województwa podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs, co pozwoliło na wybór 38 projektów.

Z naszego regionu dofinansowanie otrzyma projekt pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej.” Wnioskowane dofinansowanie opiewa na kwotę 838 tys. zł. Całość potrzebna na realizację renowacji to 1,28 mln zł.

Drugim zadaniem, jakie zyskało akceptację, to: „Odnowa – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele Św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu”. Wnioskodawcą była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa. Wnioskowana kwota opiewała na 2 mln zł, a potrzebne na przedsięwzięcie będzie 3 mln zł.