Wznosił się przy Königsplatz 13. Tak wyglądał Teatr Miejski w Szczecinie … – Szczecin NaszeMiasto.pl


Szczecin NaszeMiasto.pl

Wznosił się przy Königsplatz 13. Tak wyglądał Teatr Miejski w Szczecinie …
Szczecin NaszeMiasto.pl
Wznosił się przy Königsplatz 13, czyli przy obecnym placu Żołnierza Polskiego. Do niedawna w tym miejscu stał maszt Maciejewicza. Przed jego powstaniem w Szczecinie działały głównie teatry amatorskie i wędrowne, np. scena przy Domu Żeglarza (Seglerhaus