Teatr wyobraźni – e-Teatr.pl


e-Teatr.pl

Teatr wyobraźni
e-Teatr.pl
Niemniej Juliusz Słowacki, gdyby go o to zapytano, zaproponowałby na pewno, by ktoś wreszcie przerwał błędne koło wzajemnych oskarżeń” – tak o przedstawieniu z Narodowego Starego Teatru pisała Małgorzata Dziewulska. „Księdza Marka” przypominam …