Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” pożegnał lato. Melodiami z operetek i … – Rzeszów.Wyborcza.pl


Rzeszów.Wyborcza.pl

Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia” pożegnał lato. Melodiami z operetek i …
Rzeszów.Wyborcza.pl
Rzeszowski Teatr Muzyczny ‚Olimpia’ zaprezentował na Rynku koncert melodii operetkowych i musicalowych pt. ‚Pożegnanie lata’. Wykonawcami byli artyści tej sceny: Aleksandra Szymańska – sopran i Jakub Kołodziej – tenor. Przy fortepianie towarzyszyła …