Zakończył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu. Na finał był piękny … – Echo Dnia Radomskie


Echo Dnia Radomskie

Zakończył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu. Na finał był piękny …
Echo Dnia Radomskie
Finał Tygodnia odbył się w Dniu Papieskim, dlatego koncert poprzedziła msza święta pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika. Tegoroczny Dzień Papieski odbył się pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa” i obchodzony był już po raz osiemnasty.

und weitere »