Projekty unijne

Realizujemy projekty unijne.

 

 

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

OPIS PROJEKTU

Dnia 17 grudnia 2012 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.01.00-04-329/12-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Eksperci Księgowi Sp. z o.o., dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Stworzenie intermedialnej, interaktywnej platformy, rejestrującej i prezentującej wydarzenia kulturalne na terenie Polski”.
Dofinansowanie projektu wynosi 489.790 zł i stanowi 70% kosztów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
Projekt bazuje na stworzeniu intermedialnej oraz interaktywnej platformy, za pośrednictwem której będą rejestrowane i prezentowane wydarzenia kulturalne, rozumiane jako koncerty, spotkania autorskie, kabarety, przedstawienia, flash-mobs. Unikalną cechą projektu jest bezpośrednia rejestracja wydarzeń z placówek kulturalnych, transmisja ich na żywo poprzez wszystkie dostępne media (Internet, telewizję interaktywną, radio-streaming, smartfony) planowana jest archiwizacja oraz udostępnianie treści na szereg sposobów odbiorcom końcowym, instytucjom kulturalnym a także mediom profesjonalnym i społecznościowym. Współpracujące z LiveLink instytucje kulturalne otrzymują pakiet korzyści, składający się z kanałów przekazu interaktywnego, promocji a także przychodów, związanych z tworzeniem i rejestrowaniem treści kulturalnych. Pakiet ten jest budowany indywidualnie z każdą z instytucji tak, aby jak najskuteczniej wykorzystać lokalne możliwości każdej z nich. Dzięki współpracy LiveLink z platformami informacyjnymi, blogerskimi oraz edukacyjnymi, gromadzone treści są aktywnie promowane wśród ludzi mediów, w środowiskach wspierających kulturę, w tym środowiskach samorządowych a także w gronie uczniów i studentów w całej Polsce i za granicą.

Kontakt:

Krzysztof Grudzień krzysztof.grudzien@livelink24.com

STAN REALIZACJI PROJEKTU

Etap Okres realizacji Zadania Stan
ETAP I 01/02/13 – 31/03/13 Prace przygotowawcze Zrealizowany
ETAP II 01/04/13 – 30/06/13 Prac nad budową systemu archiwizacji plików i systemem komentarzy wideo Zrealizowany
ETAP III 01/07/13 – 30/09/13 Prace nad modułem konwersji formatów audio/wideo Zrealizowany
ETAP IV 01/10/13 – 31/12/13 Prace nad portalem www, dostępem do usług dla użytkowników serwisu Zrealizowany
ETAP V 01/01/14 – 31/03/14 Prace nad modułem administracji, modułem zarządzania użytkownikami, działania promocyjne Projektu, działania informacyjne o Projekcie Zrealizowany

OGŁOSZENIA

Data Opis zakresu Link do pliku
19.03.2013 Zapytanie Ofertowe LIVELINK/e-B/1 dotyczącym zakupu wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby stworzenia aplikacji informatycznej niezbędnej do realizacji projektu. Zapytanie_ofertowe_LIVELINK_e-_1
05.04.2013 Informacje o wyborze oferty Informacje o wyborze oferty

*Pliki przeniesione do archiwum

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.1. ” Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, można dowiedzieć się na poniższych stronach.

Portal Unii Europejskiej              http://europa.eu/index_pl.htm

Program Innowacyjna Gospodarka           http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/index/main/

Platforma promocyjna  Web.gov.pl http://www.web.gov.pl/