Praktycznie każdy rodzaj biznesu i mediów doświadczył ogromnych zmian, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, zmiany te wynikają z rozwoju technologicznego, zmian preferencji konsumentów i silnej presji ze strony nowych podmiotów wchodzących na rynek, bardziej konkurencyjnych pod względem cyfrowym. Niezależne prowadzone badania wskazują, iż szczególnie od roku 2015 niektóre branże zostały szybko i mocno dotknięte wykluczeniem cyfrowym, inne jeszcze nie tak bardzo. Upowszechniło się nawet określenie tego zjawiska jako tornada, czyli zmian działających jak wirująca siła, która zmienia nagle wszystko zazwyczaj w chaotyczny sposób. Jest już jasne, że w pewnym momencie wszyscy staną przed tym, chyba nie chcesz być zaskoczony nadchodzącym tornadem.

Wspólnie z Tobą zbadamy stan wykluczenia cyfrowego i zagrożenie, jakie ono stanowi dla Twojej firmy działającej nadal tradycyjnie. Wspólnie wypracujemy ramy cyfrowej transformacji biznesowej ze szczególnym odniesieniem do tego, w jaki sposób może nastąpić cyfrowa transformacja biznesowa Twojej firmy i stworzymy program zmian. Przeprowadzamy badania i analizy dotyczące cyfrowej transformacji Twojego biznesu i zaproponujemy kroki do sukcesu w erze cyfrowej.