Sztuczna inteligencja może dzisiaj pomóc w rozwoju edukacji, opiece nad osobami starszymi, przeciwdziałaniu wykluczenia ze względu na pochodzenie i w wielu innych obszarach.