Mój projekt badawczy z LiveLink jest realizowany zgodnie z harmonogramem, bardzo sprawnie odbieramy kolejne etapy.